subject

Which of them does not support decision making? options dss, gdss, ess all of above

ansver
Answers: 1

Another question on Computers and Technology

question
Computers and Technology, 22.06.2019 23:30
Select all that apply. which of the following are proofreading options included in microsoft word? spell check find replace grammar check formatting check
Answers: 1
question
Computers and Technology, 23.06.2019 01:00
Petrică, tânăr licean în clasa a ix-a, a primit în dar de la părinţii săi un cont bancar pentru micile sale cheltuieli curente. el este pasionat de internet banking şi îşi verifică cu grijă toate tranzacţiile efectuate. pentru creşterea securităţii tranzacţiilor online, banca îi furnizează lui petrică un număr pe care el va trebui să îl modifice, obţinând un număr tan – număr de autentificare a tranzacţiei (transaction authentication number). regula de obţinere a numărului tan este următoarea: se formează cel mai mic număr par din toate cifrele numărului furnizat de bancă. cerinţă cunoscând numărul n furnizat de bancă, să se determine numărul tan obţinut de petrică. date de intrare fişierul tan.in conţine pe prima linie numărul natural n cu semnificaţia din enunţ. date de ieşire fişierul de ieşire tan.out va conţine o singură linie pe care va fi scris numărul tan cerut. restricţii • 0 < n < 18*1018 • n are cel puţin o cifră pară • numărul tan obţinut nu poate conţine zerouri nesemnificative
Answers: 2
question
Computers and Technology, 23.06.2019 18:00
Which finger presses the h key on the keyboard? index finger on the left hand pinky finger on the right hand index finger on the right hand thumb on the left hand
Answers: 1
question
Computers and Technology, 24.06.2019 02:30
How to apply the fly in effect to objects on a slide
Answers: 1
You know the right answer?
Which of them does not support decision making? options dss, gdss, ess all of above...
Questions
question
History, 14.04.2021 04:40
question
Mathematics, 14.04.2021 04:40
question
Biology, 14.04.2021 04:40
question
Mathematics, 14.04.2021 04:40
question
Mathematics, 14.04.2021 04:40
question
Mathematics, 14.04.2021 04:40
Questions on the website: 12806677