subject
German, 25.11.2021 07:40 sharondot8523

Phân loại các từ theo kiểu cấu tạo trong đoạn văn sau: Bởi tôi ăn uống điều độ và làm việc có chừng mực nên tôi chóng lớn lắm. Chẳng bao lâu tôi đã trở thành một chàng dế thanh niên cường tráng. Ðôi càng tôi mẫm bóng. Những cái vuốt ở chân, ở khoeo cứ cứng dần và nhọn hoắt. Thỉnh thoảng, muốn thử sự lợi hại của những chiếc vuốt, tôi co cẳng lên, đạp phanh phách vào các ngọn cỏ. Những ngọn cỏ gãy rạp, y như có nhát dao vừa lia qua. Ðôi cánh tôi, trước kia ngắn hủn hoẳn bây giờ thành cái áo dài kín xuống tận chấm đuôi. Mỗi khi tôi vũ lên, đã nghe tiếng phành phạch giòn giã. Lúc tôi đi bách bộ thì cả người tôi rung rinh một màu nâu bóng mỡ soi gương được và rất ưa nhìn. Hai cái răng đen nhánh lúc nào cũng nhai ngoàm ngoạp như hai lưỡi liềm máy làm việc. Sợi râu tôi dài và uốn cong một vẻ rất đỗi hùng dũng… (Tô Hoài)

ansver
Answers: 3

Another question on German

question
German, 27.06.2019 14:00
Only five questions! needed! 8. der a)bist alt b)sind alt c)sieht alt aus d)saht alt aus 9)die a)hat blondhaarig b)bist blondhaarig c)sind blondhaarig d)ist blondhaarig 10)die a)hat gelp b)ist gelb c)bist geld d)sind gelt 11)die alten a)ist alt b)sind interssant c)sein drumm d)seid stark 12)paula und marie a)sehen schlank aus b)sein alt c)haben schon d)ist neu
Answers: 2
question
German, 30.06.2019 18:30
1. im mätchen frisst der wolf die großmutter.2. der arzt verbindet den krauken.3. den brief liest man ihnen nicht er.4. hunde beißen oft briefträger.5. der rauber vergrab den scgmuck im garten.*put in on passiv in german plsss*
Answers: 2
question
German, 05.07.2019 14:00
Name 3 key practices of american government
Answers: 2
question
German, 07.07.2019 23:00
Can someone tell me whether the word order in my sentence is correct? instagram und discord benutze ich jeden tag.
Answers: 2
You know the right answer?
Phân loại các từ theo kiểu cấu tạo trong đoạn văn sau: Bởi tôi ăn uống điều độ và làm việc có chừn...
Questions
question
History, 23.01.2021 00:52
question
Computers and Technology, 23.01.2021 01:00
question
Mathematics, 23.01.2021 01:00
question
Mathematics, 23.01.2021 01:00
question
Mathematics, 23.01.2021 01:00
Questions on the website: 14424235